Vilket skydd har ni för företagets data?

I dagens digitaliserade samhälle behöver företag vara extra noga med säkerheten. Nästan all information i ett företag finns på servrar och sköts via datorer. För att säkerställa att tredje part inte kommer åt information behöver säkerheten vara rigorös. Det handlar om flera lager med säkerhetsåtgärder som måste bli implementerade.

Det är vanligt att företag använder sig av sina egna servrar där de lagrar sin information. Som säkerhet fungerar det bra men det kräver en stor IT-avdelning och kan bli väldigt kostsamt. Ett smartare val är att flytta över företagets data till molnet som en extern tjänst.

Vad är molnet?

Istället för att lagra data på en dator eller en egen server erbjuder tjänsten att ni kan lagra er data på en av deras servrar som ständigt är uppkopplade på nätet. Ni flyttar helt enkelt data från företagets egna servrar och datorer till nätet men på ett säkert sätt.

Eftersom det finns specialiserade företag som erbjuder servrar kan de även garantera en betydligt högre säkerhet. Ni kan få bra information online och hjälp att flytta över er data från egna servrar till molnet.

Att lagra stora mängder data inom företaget kostar väldigt mycket pengar. Vill ni spara in på både pengar och personal är molnet rätt väg att gå.